suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Trafikförbindelser

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Tack vare Vasas kompakta storlek är tillgången på arbetsplatser och service utmärkt. I flera bostadsområden finns arbetsplatserna och servicen på gång- eller cykelavstånd. Vasa är dock även ett livligt trafikcenter: här finns fungerande förbindelser både till lands och till sjöss samt flygledes.

Vasa flygfält är ett internationellt flygfält. Därifrån går förutom frakttrafik även passagerartrafik till Stockholm och Helsingfors samt charterflyg till semestermål i södern.

Vasa hamn prioriterar frakttrafik men har långa traditioner även inom passagerarfartygstrafiken. På linjen Vasa–Umeå trafikerar passagerarfartyget Wasaline året om. Resan från Vasa till Umeå är den kortaste sjövägen från Finland till Sverige.

Fjärrtåg på den elektrifierade järnvägen samt bussar trafikerar regelbundet inrikesrutterna. Vasa Lokaltrafik Ab ansvarar för sin del för lokaltrafiken, som understöds av staden och staten.

I Vasa centrum finns ett heltäckande nätverk av parkeringsområden och parkeringshus. Den största parkeringsplatsen är Torgparkeringen som finns under torget och har 840 parkeringsplatser.

Gör så här

Mera information om trafikföretagen och tidtabellerna på Vasa stads webbsidor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020