suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Ungdomars påverkningsmöjligheter

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa ungdomsfullmäktige är ett fritidsnämnden underställt sakkunnig- och samarbetsorgan i frågor som gäller unga. Ungdomsfullmäktiges syfte är att främja de ungas möjligheter att delta, påverka och agera i Vasa och att fungera som påverkningskanal i ärenden som gäller ungdomar.

Stadsstyrelsen tillsätter ungdomsfullmäktige, som består av 22 medlemmar och 10 ersättare. Medlemmarna till ungdomsfullmäktige väljs från högstadierna, läroanstalterna på andra stadiet och tredje sektorns aktörer inom ungdomsverksamhet. Medlemmarna i ungdomsfullmäktige är 13-22-åriga Vasabor.

Vasa stads ungdomsavdelning är med i Ungasidéer.fi! Ungasidéer.fi (nuortenideat.fi) är en riksomfattande tjänst, där ungdomarna kan delta och påverka ärenden. För att skriva in din idé måste du logga in på sidan, kommentera kan du också utan inloggning.

Ungdomsavdelningens kontaktperson är koordinatorn för ungdomsärenden. Kontaktpersonen har i uppgift att ge stöd i att föra idéerna vidare.

Gör så här

Bekanta dig med Ungasidéer.fi

eller ta kontakt med koordinatorn för ungdomsärenden.

Vasa stads ungdomfullsmäktige finns också på sociala medier (Facebook, Instagram).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 20.10.2021