suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Vasa stad

Ungdomslokaler

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

I ungdomslokalerna kan man spela biljard, träffa kompisar, bekanta sig med nya eller bara hänga. I lokalerna ordnas även annan trevlig sysselsättning, t.ex. klubbar och tillställningar. I Vasa finns det sex ungdomslokaler, dvs. egna vardagsrum för ungdomarna: Kultsa i centrum, Sumppu i Storviken, Villa Gerby i Gerby, Huudi i Roparnäs, Ristikka i Korsnäståget och Kyrölä i Lillkyro. I Kultsa finns även det idylliska och förmånliga ungdomscaféet Walkers.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

I ungdomslokalerna erbjuds både handledd verksamhet samt verksamhet som de unga arrangerar själv. I många andra av kommunens lokaler, såsom biblioteket finns det verksamhet och tjänster särskilt för unga.

Unga kan spendera tid och utöva hobbyer under handledning i kommunens ungdomslokaler på ungdomsgården. Utrymmena är särskilt till för unga i högstadieåldern och äldre. Unga bemöts också i multilokaler, motions- och kulturtjänster och på internet.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad