suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Gymnasieutbildningens studerandevård

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa finns fyra gymnasier: Vaasan lyseon lukio och dess vuxenlinje, Vasa gymnasium, Vasa övningsskolas gymnasium och dess IB-linje samt Vasa svenska aftonläroverk.

Gör så här

På gymnasiernas sidor kan du bekanta dig närmare med studerandevårdspersonalen i skolorna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En studerande inom gymnasieutbildningen har rätt till elevvård som främjar hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande och således stöder studierna och lärandet. Elevvård är till exempel hälsovårdar-, psykolog- och kuratorstjänster.

Som gymnasiestuderande har du rätt till elevvård på din studieort, även om du inte bor i kommunen i fråga. Utbildningsanordnaren ansvarar för anordnandet av elevvård. Ansvaret för att anordna psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården ligger hos den kommun i vars område läroanstalten finns. Orten där läroanstalten finns är skyldig att anordna psykolog- och kuratorstjänster för studerande även när utbildningsanordnaren är en privat aktör eller staten, om inte utbildningsanordnaren beslutar att anordna dessa tjänster helt eller delvis som egen verksamhet och på egen bekostnad.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.9.2020