suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Näringstjänster

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa stads näringslivsservice stöder utvecklingen av stadens livskraft och näringsliv. Staden samverkar med det lokala och regionala näringslivet, företagarföreningarna, universiteten och andra offentliga aktörer.

I näringslivsservicens verksamhet ingår att engagera sig i näringslivsfrågor som är i enlighet med stadens strategi (såsom kompetent arbetskraft, innovationer samt infrastruktur och logistikmiljöer) samt att främja och stöda näringslivet och dess utveckling både nationellt och internationellt.

Vasa stads näringslivsservice beaktar stadens strategi i all sin verksamhet. Näringslivsservicens tre viktigaste tyngpunkter är:

Tillväxtavtalet

INKA-programmet

Vasaregionens Livskraftsstrategi 2016-2020

Syftet med tillväxtavtalet är att stärka regionens konkurrenskraft i samarbete mellan staten, regionens kommuner och övriga aktörer samt att stöda det nationella målet och Vasaregionens mål att i Finland skapa Europas ledande energiteknologikluster till år 2030. INKA-programmets målsättning är att stärka uppkomsten av internationellt attraktiva innovationskluster i Finland. Avsikten med Vasaregionens Livskraftsstrategi 2016-2020, som blev klar våren 2016, är att regionens näringsliv, utbildningssektor och kommuner tillsammans skapar en samsyn hur utveckla regionens livskraft och tillväxt i framtiden.

Näringslivsservicen deltar även aktivt i EU-projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, som förbättrar effektiviteten i det Europeiska transportnätverket samt främjar bl.a. färjtrafiken.

Information om Statistiktjänster, Företagsrådgivning, Företagstomter samt Företagens verksamhetslokaler hittar du på Vasa stads webbsidor i de servicekategorier som behandlar dessa tjänster.

Det regionala utvecklingsbolaget Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), som ägs av sju kommuner i Vasaregionen stöder även stadens näringslivsservice.

VASEK har som uppgift att:

  • koordinera näringslivsrådgivningen i regionen
  • producera branschvisa företagstjänster
  • verkställa regionala utvecklingsprojekt i anslutning till företagande och näringsliv
  • marknadsföra regionen

Gör så här

I ärenden som gäller näringslivsservice ta kontakt med Vasa stads stadutveklingen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.9.2020