suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Avloppsvattenrening

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasas avloppsvatten renas vid Påttska reningsverket på Brändö. I reningsverket renas allt Vasa stads avloppsvatten samt en del av grannkommunerna Korsholms och Malax avloppsvatten.

Mängden avloppsvatten varierar årligen beroende på mängden regn- och smältvatten och uppgår till 6-7 miljoner kubik per år.

Gör så här

Läs mera om avloppsvattenrening på Vasa Vattens webbplats.

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022