suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Språkbadsundervisning på svenska inom småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Språkbadsundervisningen på svenska börjar det året då barnet fyller 5 år.

Språkbadsundervisningen på svenska börjar det året då barnet fyller 5 år. Språkbadsundervisningen ges på daghemmet i två års tid, varav det andra året är förskoleåret.

Daghemsgrupperna är heldagsgrupper med två barnträdgårdslärare och en barnskötare. Personalen använder svenskan som undervisningsspråk. Barnen får använda ...

Gör så här

Ansökningstiden till språkbadsundervisning, andra ansökningsomgången, är 15.4.2019 - 26.4.2019.

En elektronisk ansökan ifylls för språkbadsundervisning och där väljs alternativet ”kielikylpypäiväkoti” som enhet. Den elektroniska ansökan kan ifyllas endast medan ansökningstiden pågår.

De eventuella lediga platserna informeras om på denna sida och de lediga platserna kan ansökas om under en angiven separat ansökningstid.

Ansökningar som inlämnats till andra enheter eller som inte inlämnats inom utsatt tid beaktas inte.

Besked om språkbadsval skickas hem under maj månad 2019.

För vem och på vilka villkor

Vasabarn vars modersmål är finska kan delta i språkbadsundervisning.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022