suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Språkbadsundervisning på svenska inom småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Språkbadsundervisningen på svenska börjar det året då barnet fyller 5 år.

Språkbadsundervisningen på svenska börjar det året då barnet fyller 5 år. Språkbadsundervisningen ges på daghemmet i två års tid, varav det andra året är förskoleåret.

Daghemsgrupperna är heldagsgrupper med två barnträdgårdslärare och en barnskötare. Personalen använder svenskan som undervisningsspråk. Barnen får använda båda språken. Språkbadsgrupperna fungerar i enlighet med Vasa stads plan för småbarnspedagogik och enligt läroplanen för förskoleundervisning.

Till språkbadsundervisningen tas 66 barn, varav man bildar 3 grupper. Hösten 2019 börjar grupper vid Inkerinpuiston päiväkoti och vid Huvikummun päiväkoti.

Språkbadsundervisningen för verksamhetsperioden 2019–2020 börjar fredagen den 16 augusti 2019.

Läs mera om språkbadsundervisningen på svenska i Vasa på stadens webbsidor.

https://www.vasa.fi/sprakbad-i-smabarnspedagogiken

Gör så här

Ansökningstiden till språkbadsundervisning, andra ansökningsomgången, är 15.4.2019 - 26.4.2019.

En elektronisk ansökan ifylls för språkbadsundervisning och där väljs alternativet ”kielikylpypäiväkoti” som enhet. Den elektroniska ansökan kan ifyllas endast medan ansökningstiden pågår.

De eventuella lediga platserna informeras om på denna sida och de lediga platserna kan ansökas om under en angiven separat ansökningstid.

Ansökningar som inlämnats till andra enheter eller som inte inlämnats inom utsatt tid beaktas inte.

Besked om språkbadsval skickas hem under maj månad 2019.

För vem och på vilka villkor

Vasabarn vars modersmål är finska kan delta i språkbadsundervisning.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.9.2020