suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Företagsrådgivning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett utvecklings- och näringsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen och som koordinerar de regionala företagstjänsterna i Vasaregionen. Hjälp och stöd vid bildande av företag och vid startandet av verksamheten ger VASEK och Vasanejdens Nyföretagscentrum Startia som fungerar som en del av VASEK.

Servicen vägleder då affärsverksamhet grundas och vidareutvecklas.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivare hjälper avgiftsfritt och konfidentiellt i alla frågor som ansluter sig till företagsverksamhet. Du kan ta kontakt med företagsombudet som ansvarar för företagarna i din egen kommun eller med ett ombud vars specialkännedom bäst motsvarar dina behov.

Vasas arbets- och näringsbyrå ordnar startinfon för företagare, ger råd och beviljar startpengar för nya företagare.

Företag betjänas även bl.a. av:

  • Närings-, trafik- och miljöcentralen
  • Merinova
  • Vaasan Yrittäjät ry
  • Österbottens Företagarförening rf
  • Österbottens handelskammare
  • Företagarna i Finland

Gör så här

Ta kontakt med Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasaregionens Utveckling Ab VASEK
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.4.2021