suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Lekparker

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa finns 78 lekparker, vilka alla är utrustade med åtminstone standardredskap såsom gungor, sandlåda och rutschbana. Lekparkerna har planerats och byggts enligt standarderna och de granskas och underhålls regelbundet.

Redskap finns för både mindre och större barn. I en del lekparker finns också konditionsredskap för vuxna.

Lekparkerna är trivsamma samlings- och rekreationsplatser för alla åldrar. Staden uppmuntrar barn, unga, vuxna och seniorer att tillbringa tid tillsammans i en mångsidig lekmiljö.

Gör så här

Lekparkernas placering kan du se i Vasas karttjänst. Via feedbacktjänsten kan du ge respons i fråga om lekparkerna.

Vasa stads grönområdeshortonom svarar på frågor angående lekparkerna och tar emot anmälningar om lekredskap som är sönder.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.9.2020