suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Anhängiggörande av ärende

  • E-tjänst

I webbtjänsten Anhängiggörande av ärende kan du lämna in ett kommuninvånarinitiativ till Vasa stad. I tjänsten kan du bland annat göra en framställning eller lämna in ett förslag, en rättelse, besvär eller en tjänsteansökan.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 2.7.2021