suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Idrott för barn och unga

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Verksamhetens mål:

  • Främja barns och ungdomars hälsa och välbefinnande
  • Utöka möjligheterna för barn och ungdomar att idrotta samt stöda hobbyaktiviteter
  • Stöda barns och ungdomars tillväxt och utveckling med hjälp av idrott
  • Öka delaktigheten bland barn och unga samt stärka den sociala gemenskapen
  • Möjliggöra mångsidiga, trivsamma idrottsupplevelser tillsammans med jämnåriga

Strävan är att uppnå målen genom att ordna idrotts-, klubb- och hobbyverksamhet inom skoldagen och på barnens och ungdomarnas fritid. Verksamheten ordnas i samarbete med Vasa stads förvaltningar, motions- och idrottsföreningar, andra föreningar samt företag som producerar idrottstjänster. Verksamheten ordnas som en del av landsomfattande utvecklingsprojekt, vilka är Skolan i rörelse -projektet samt Barn i rörelse -projektet.

Gör så här

Ytterligare information och målgrupp:

Ytterligare information om olika verksamhetsformer finns på webbsidor. Fråga mera av idrottsplanerare för barn och unga.

För vem och på vilka villkor

Verksamhet är riktad främst till barn och unga i åk 1-9 samt familjer som bor i Vasa.

Tjänsten är avgiftsfri.

Priset för tjänster:

Verksamhet är huvudsakligen avgiftsfritt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 12.8.2021