suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Specialidrottsservice för vuxna

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med anpassad idrott avses idrott för sådana personer som på grund av sjukdom, handikapp eller begränsad funktionsförmåga har svårigheter att idrotta och använda allmän idrottsservice eller för vilka idrotten har en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering. Den anpassade idrotten har också en hälsofrämjande och rehabiliterande betydelse. Inom specialidrotten för vuxna erbjuds idrott ...

Gör så här

Ytterligare information om servicen fås från idrottsavdelningen och webbsidorna.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022