suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Vasa Hussektor -affärsverk

  • Serviceställe

Vasa Hussektor har i uppgift att producera lokalitetsservice som stadens olika förvaltningsområden behöver. Hussektorns mål är att producera kostnadseffektiv lokalitetsservice så att de som använder lokalerna har tillgång till ändamålsenliga, säkra och hälsosamma lokaler. Utöver detta har Hussektorn som mål att sköta upprätthållandet av värdet på byggnadsegendomen i sin besittning.

Besöksadress

Kyrkoesplanaden 26 A
65100 Vasa

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 24.3.2023