suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Tillgänglighetskoordinator

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Tillgänglighetskoordinator främjar tillgängligheten och nåbarheten i frågan om bebyggd miljö och den erbjudna servicen.

Uppgiften för tillgänglighetskoordinator är främja de handikappades och de på olika vis rörelsehindrade personernas förutsättning att leva och fungera som en jämlik stadsbo.

Tillgänglighetskoordinator främjar den bebyggda miljön och tillgängligheten till service och fungera som beredare i handikapprådet och även som dess sekreterare.

Tillgänglighetskoordinator behandlar inte rättsliga ärenden som berör handikappade personer och ersätter inte heller etablerade kanaler för klagan, rådgivning och påverkan (t.ex. socialombudsman, patientombudsman, handikappservicen, social och familjeservice).

Gör så här

Du kan kontakta tillgänglighetskoordinator per telefon eller på adressen Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 Vasa.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.6.2020