suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Gustavsborgs daghem

  • Serviceställe

Gustavsborgs daghems verksamhetside är att: "Vi vill ge barnen möjlighet till en trygg, glädjerik och stimulerande miljö. Personalen strävar till att se det enskilda barnet samt uppmuntrar till självständighet, företagsamhet och positivitet."

"Här blir dagen aldrig lång

vi fyller den med lek och sång.

Ett dagis med en öppen famn

för alla barn en säker hamn"

Platsantal:

  • Blåklockan, 3 – 5 åring ...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 6.30–17.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 24.3.2023