suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Gymnasiet är en kursformad, allmänbildande, årskurslös skola. Gymnasieutbildningen leder till studentexamen. Utbildning ordnas bl.a. i gymnasier och vuxengymnasier.

Gymnasiets lärokurs omfattar tre år, men du kan förkorta eller förlänga studietiden om du vill.

Vid gymnasier i Vasa kan du studera på finska, svenska och engelska. I Vasa finns fyra gymnasier: Vaasan lyseon lukio och dess vuxenlinje, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola gymnasium och Vasa övningsskolas IB-linje och Vasa svenska aftonläroverk.

Gör så här

Bekanta dig med gymnasierna på gymnasiernas webbsidor. Du kan söka till gymnasium genom gemensam ansökan.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 17.9.2020