suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Avfallsrådgivning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa svarar avfallsservicebolaget Ab Stormossen, som ägs av kommunerna i regionen, för avfallsrådgivningen. Till Stormossens avfallsrådgivningsservice hör bland annat studiebesök på avfallscentralen, sopäventyr för barn i åk 1-6, företagsrådgivning och beställning av avfallsrådgivare till olika evenemang.

Gör så här

Du kan läsa mera om avfallsrådgivningsservicen på Stormossens webbsidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring hantering av kommunalt avfall ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna får information om miljökonsekvenser som den egna verksamheten ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matsvinn och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och avfallets skadlighet, främja återvinning samt säkerställa lämplig avfallshantering. Du kan anmäla nedskräpning eller brister i hantering och lagring av farliga ämnen till kommunens avfallsrådgivning.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.

Servicen tillhandahålls av

Ab Stormossen Oy

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023