suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Skolskjuts

  • Webbsida

På webbsidorna finns information om Vasa stads skolskjutsar, principerna för ordnande av skolskjuts och en blankett för bidrag för ledsagning av elev. Med blanketten kan du söka stöd för transport ell ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Vasa stad
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 28.5.2019