suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Landsbygdstjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Landsbygdsförvaltningen för samarbetsområde har i uppgift att utveckla och genomföra åtgärder för förbättrande av lantbrukets, landsbygdens företagsamhet och livskraft samt att handha skötseln av landsbygdsnäring. Till landsbygdsförvaltningen hör Vasa, Laihela, Korsholm och Vörå. Vörå fungerar som värdkommun.

Jordbrukarna i samarbetsområdet kan uträtta sina ärenden vid alla verksamhetsställen i o ...

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023