suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Landsbygdstjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Landsbygdsförvaltningen för samarbetsområde har i uppgift att utveckla och genomföra åtgärder för förbättrande av lantbrukets, landsbygdens företagsamhet och livskraft samt att handha skötseln av landsbygdsnäring. Till landsbygdsförvaltningen hör Vasa, Laihela, Korsholm och Vörå. Vörå fungerar som värdkommun.

Jordbrukarna i samarbetsområdet kan uträtta sina ärenden vid alla verksamhetsställen i området oberoende av boendeort.

Till landsbygdsbyråns uppgifter hör till exempel:

  • behandlingen av ansökningar gällande åker- och djurstöd
  • utbetalning och övervakning, utlåtanden till andra myndigheter och inrättningar
  • uppgifter i anslutning till hörande och återkrav
  • upprätthållande av stödregister, utvärdering skörde-, älg- och rovdjursskador
  • flyghavregranskningar
  • annan rådgivning i anslutning till landsbygdsförvaltning bl.a. pensions-, avträdelsestöd- och investeringsärenden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.4.2021