suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Lokaluthyrning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa stad har flera egna verksamhetslokaler till uthyrning. För uthyrningen av dem svarar respektive lokals innehavare. För festtillställningar, möten och annan verksamhet finns i stadens närhet och på dess område även andra aktörers lokaler.

Gör så här

Bekanta dig med lokalerna och kom överens om hyrning av lokalerna direkt med den part som förvaltar lokalerna. I fråga om lokaler för hyrning och begäran om reparation kan du ta kontakt med Medborgarinfon.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Företag, samfund och invånare kan hos kommunen fråga efter lediga hyreslokaler i kommunens ägo, och sådana i privat ägo som kommunen har kännedom om. Kommunen kan efter eget övervägande leta rätt på och fungera som förmedlare av hyreslokaler för företagare och sammanslutningar som verkar i kommunen. Tjänsten är inte lagstadgad och utbudet varierar från kommun till kommun.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 28.12.2023