suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Mottagning och integration av flyktingar

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Till servicen hör mottagning av flyktingar i inledningsskedet, handledning och rådgivning, inledande kartläggningar, integrationsplaner, socialarbete och utkomststöd. Dessutom ordnas integrationsutbildning för klienter som är utanför arbetskraften.

Klienterna erbjuds service som hjälper dem att klara sig på egen hand och anpassa sig till det nya samhället. I verksamheten betonas öppenhet, jämlikhet samt främjande av en samhällsutveckling som accepterar mångfald och olikheter.

Centrala funktioner

  • handledning och rådgivning i initialskedet för de personer som erhåller internationellt skydd (flyktingar) och som placerats i Vasa
  • stödande av integreringen med hjälp av metoder inom socialarbete och familjeservice
  • gruppverksamheter och grundläggande utbildning i det finska språket
  • utbildning, konsulthjälp och information i ärenden som berör invandrare

Målgrupperna för servicen är kvotflyktingar och asylsökande med uppehållstillstånd 3-4 år från att de anlänt till Finland.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invandrare erbjuds handledning och rådgivning i frågor gällande integration, hälso- och socialtjänster, boende, ekonomi och försörjning, studier och arbete. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar invandrare till alla serviceproducenter.

Invandrare kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020