suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Veterinärvård

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vasa stads smådjursklinik behandlar sällskapsdjur. Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Vasa onsdagar kl. 14–17.

Laihelas och Lillkyros veterinärsmottagning är avsedd främst för kunder från Laihela och Lillkyro. Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Laihela torsdagar kl. 16–17.

Till djurens välbefinnande hör bl.a. hälsogranskningar, ID-märkningar, tandvård, vaccineringar, behandling av akuta sjukdomsfall, laboratorieundersökningar och djurskyddsinspektioner. I Vasa sköter övervakningsveterinären djurskyddsärenden.

För vem och på vilka villkor

Kommunen ansvar för grundläggande veterinärtjänster för andra än nyttodjur endast om tjänsterna inte annars är tillgänglig inom samarbetsområdet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Som betalningsmedel går kontant betalning, bank- och kreditkort och Visa electron.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Kommunen erbjuder grundläggande veterinärtjänster vardagar under kontorstid och brådskande veterinärhjälp dygnet runt. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Laihela, Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 9.7.2020