suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Veterinärvård

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vasa stads smådjursklinik behandlar sällskapsdjur. Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Vasa onsdagar kl. 14–17.

Laihelas och Lillkyros veterinärsmottagning är avsedd främst för kunder från Laihela och Lillkyro. Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Laihela torsdagar kl. 16–17.

Till djurens välbefinnande hör bl.a. hälsogranskningar, ID-märkningar, tandvård, vaccineringar, beha ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Kommunen ansvarar för grundläggande veterinärtjänster för andra än nyttodjur endast om tjänsten inte annars finns tillgänglig inom samarbetsområdet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Basveterinärservice tillhandahålls vardagar under tjänstetid och akut veterinärhjälp för alla husdjur under alla tider på dygnet. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 23.3.2022