suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Kommunens officiella meddelanden

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst
Område Vasa
Tillgängliga språk finska, svenska

Kommunen ska upprätthålla en anslagstavla i ämbetshus eller annan av kommunstyrelse förordnad lämplig plats, dit det är fritt tillträde under tjänstetid.

Vasa stads officiella anslagstavla samlar både stadens kungörelser, dvs. officiella meddelanden och lediga arbetsplatser. Kungörelser kan läsas också på stadens webbsidor, lediga arbetsplatser kan sökas genom den elektroniska rekryteringen. Kungörelserna finns framlagda på Vasas och Lillkyros samserviceställen. Eventuella bilagor till kungörelserna är i regel framlagda på samserviceställena. Vasa stads kungörelse publiceras därtill också i vissa eller alla lokaltidningar. Kommuninvånarna anses ha fått del av kungörelsen, då den har publicerats på Vasa stads officiella anslagstavlor.


Gör så här

Kungörelserna finns framlagda på Vasas samserviceställe under huvudbibliotekets öppettider, i Lillkyros samserviceenhet under tjänstetid samt på Vasa stads webbsidor.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ska främst använda elektroniska kanaler i sin kommunikation. Tillsvidare ska kommunen fortfarande ska upprätthålla en anslagstavla i ämbetshuset eller på en annan lämplig plats som kommunstyrelsen fastställt och som är tillgänglig under tjänstetid. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla handlingar som lagen fastställer att ska finnas på anslagstavlan finns till påseende.

Kommunerna publicerar föredragningslistor, protokoll och många meddelanden elektroniskt på sin webbplats om dokumenten inte innehåller sekretessbelagd information. Meddelandena måste finnas på webben i 14 dygn. Därefter ska åtminstone de personuppgifter som ingår i meddelandena avlägsnas.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Vasa stad