suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Räntestödslån

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

För projekt som berättigar till räntestöd är det möjligt att söka också investeringsunderstöd för specialgrupper för förbättrande av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov.

Vasa stad bedömer räntestödslåneansökningarna och ger ett utlåtande utifrån objektets ändamålsenlighet. Utlåtandet sänds till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) samt till sökanden för känn ...

Gör så här

Ansökan om räntestödslån lämnas in till den kommun där projektet är beläget, och kommunens beslut behövs för lånet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) godkänner lånet som räntestödslån.

Staden meddelar ansökningstiden för räntestödslån hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet som en kungörelse i lokaltidningar, på webbsidorna och på den offentliga anslagstavlan. Ytterligare information får du av Vasa stads bostadschef på fastighetssektorn och på ARA:s webbsidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Räntestödslån kan ansökas om för byggande, anskaffande och ombyggnad av hyresbostäder samt för anskaffning av hyreshus. Lånen kan även ansökas om för byggande, anskaffande och ombyggnad av bostadsrättsbostäder samt för byggande av delägarbostäder.

Ett räntestödslån är ett lån som beviljas av en bank eller ett annat finansieringsinstitut, av vars ränta staten i vissa fall kan betala en del. Räntestödslån som beviljats för byggande av hyres- eller bostadsrättsbostäder har statens fyllnadsborgen.

Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023