suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Jordmånsuppgifter

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

För de tomter som staden säljer eller arrenderar har en grundunderökning gjorts, där jordmånsuppgifterna har utretts. Jordmånsuppgifter behövs då man börjar bygga på tomten.

Gör så här

I ärenden som gäller jordmånsuppgifter ta kontakt med kommunteknikens ritkontor. Jordmånsuppgifter för nya tomter finns till påseende också på kommunteknikens sidor.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 8.12.2023