suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Miljö- och hälsoskyddets blanketter för tillstånd och anmälan

  • Webbsida

På webbsidan finns tillstånds- och anmälningsblanketter i anslutning till miljö- och hälsoskyddet.

Tjänster

Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.5.2021