suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tullen

Organisation

Finska tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen uppbär också varuskatter effektivt, tillhandahåller tjänster med kunden i fokus samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Tullen har hand om bl.a. tullbeskattningen, tullbevakningen av importvaror, exportvaror och utrikestrafiken, övriga tullåtgärder och statistikföringen av utrikeshandeln. Tullen utreder även tullbrott.

Tullens huvuduppgifter utförs vid utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, bevakningsavdelningen, förvaltningsavdelningen samt vid tullkontorsavdelningen. Tullkontorsavdelningen består av sju tullkontor med tillhörande verksamhetsställen. Tullkontoren är Sjötullen, Flygtullen, Vaalimaa tull, Nuijamaa tull, Imatra tull, Torneå tull och Mariehamns tull.

Tullen svarar enligt lag bl.a. för övervakningen av importerade konsumtionsvaror och livsmedel av icke-animaliskt ursprung. Vid Tullen är det Tullaboratoriet som svarar för undersökningar som anknyter till produktsäkerhet och produkternas överensstämmelse med föreskrifterna.

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem och ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter.

Vilka tjänster kan jag få?

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Bekanta dig med organisationens servicekanaler

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.