suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Tullen

Finska tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen uppbär också varuskatter effektivt, tillhandahåller tjänster med kunden i fokus samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Tullen har hand om tullbeskattningen, mervärdesbeskattningen vid import, tullbevakningen av importvaror, exportvaror och utrikestrafiken, övriga tullåtgärder och statistikföringen av utrikeshandeln. Tullen utreder även tullbrott.

Tullens huvuduppgifter utförs vid utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, bevakningsavdelningen, förvaltningsavdelningen samt vid tullkontorsavdelningen. Tullkontorsavdelningen består av sju tullkontor med tillhörande verksamhetsställen. Tullkontoren är Sjötullen, Flygtullen, Vaalimaa tull, Nuijamaa tull, Imatra tull, Torneå tull och Mariehamns tull.

Tullen svarar enligt lag bl.a. för övervakningen av importerade konsumtionsvaror och livsmedel av icke-animaliskt ursprung. Vid Tullen är det Tullaboratoriet som svarar för undersökningar som anknyter till produktsäkerhet och produkternas överensstämmelse med föreskrifterna.

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem och ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratorskontor
kirjaamo@tulli.fi

Besöksadress

Böle förvaltningscentrum

Semaforbron 12
00520 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245442-8

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702454428
Förmedlarkod:
E204503
Tilläggsuppgift:
Som nätfakturaoperatör fungerar OpusCapita Solutions Oy.
Telefon
Växeln öppen må - fr kl. 8 - 16.15
+358 2955200 
(lna/msa)

Webbsida
tulli.fi
tulli.fi/sv/framsidan

Postadress
PB 512
00101 Helsingfors