suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

När du planerar att ansöka om tillstånd

  • Webbsida

Tullen beviljar på ansökan tillstånd till tullförfaranden, tulldeklarationer och tullfrihet. Läs mer om tullförfaranden på Tullens webbplats.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 3.3.2022