suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

När du planerar att ansöka om tillstånd

  • Webbsida

Tullen beviljar på ansökan tillstånd till tullförfaranden, tulldeklarationer och tullfrihet. Läs mer om tullförfaranden på Tullens webbplats.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 12.6.2024