suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Beslut om godkännande till TIR-systemet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande vars syfte är att säkra att varor får en oavbruten färd under tullövervakning längs transportrutten. Förfarandet kan tillämpas i de länder som anslutit sig till TIR-konventionen.

TIR-transiteringsförfarandet förutsätter ett beslut av Tullen om godkännande till TIR-systemet. SKAL rf som beviljar TIR-carneten ställer en garanti som fungerar som garanti för TIR-transiteringen. Företaget måste alltså inte ställa någon separat garanti hos tullen.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 9.12.2020