suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tjänsten Tillstånd och beslut.

  • E-tjänst

Företag kan ansöka om tillstånd i tjänsten Tillstånd och beslut. Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för att identifiera dig på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

Du hittar tjänsten bland e-tjänsterna under Tillstånd och beslut.

Kontrollera öppettiderna för supporten på Tullens webbplats.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 17.4.2023