suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till samlad garanti

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Det lönar sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti om företaget har ett regelbundet behov av att ställa garantier på tullskuld eller eventuellt tullskuld, till exempel om företaget regelbundet transiterar varor eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU.

Tillstånd till samlad garanti ger möjlighet att ställa en samlad garanti som omfattar flera handlingar istället för f ...

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021