suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Samlad garanti - nätsida

  • Webbsida

Företaget som regelbundet importerar från utanför EU eller regelbundet transiterar varor bör ansöka om tillstånd till samlad garanti och anstånd med betalning. Samlad garanti krävs vid import, lagring, transitering, förädling och särskild användning.

Mer information om samlad garanti hittas på Tullens nätsidor.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 9.2.2022