suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till anstånd med betalning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Överlåtelse av varor före tullfakturan har betalats förutsätter tillstånd till anstånd med betalning. Förutsättningen för tillstånd till anstånd med betalning är ett tillstånd till samlad garanti och en ställd garanti.

Innehavare av tillstånd till anstånd med betalning och tillstånd till samlad garanti har cirka fem veckor tid att betala importavgifterna. Från den samlade garantin vid import reserveras, i samband med förtullningen, en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reservationen frisläpps när skulden har betalats.

Om innehavaren av tillstånd till anstånd med betalning och tillstånd till samlad garanti vill tillämpa en betalningstid på cirka en månad, ska den samlade garantin täcka de obetalda tullavgifterna under tiden krediten löper.

Beslutet om tillstånd ges på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021