suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till egenbedömning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Företag med tillstånd till egenbedömning kan själva ta hand om vissa tullformaliteter, dvs. fastställa beloppet på import- och exporttullen samt göra vissa granskningar under tullkontroll.

Tullförfarandet kan beviljas för följande tullförfaranden:

  • överlåtelse till fri omsättning
  • export och återexport
  • lagring i tullager
  • tillfällig införsel
  • slutanvändning
  • aktiv förädling

...

Gör så här

Anvisningar för ansökan om tillståndet finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.


Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas inom 120 dagar från det att den godkänts för behandling. Ansökan godkänns för behandling när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och har alla nödvändiga bilagor.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021