suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd att använda transiteringsdeklaration med mindre innehåll

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Flygbolag, rederier och järnvägsbolag kan ansöka om tillstånd att få använda ett pappersbaserat förfarande för transitering.

Förutsättningar för erhållande av tillstånd:

  • Den sökande är ett flygbolag, rederi eller järnvägsbolag.
  • Företaget är etablerat i unionens tullområde.
  • Företaget använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till ...

Gör så här

Anvisningar för ansökan om tillståndet finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.


Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas inom 120 dagar från det att den godkänts för behandling. Ansökan godkänns för behandling när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och har alla nödvändiga bilagor.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 4.5.2023