suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till godkänd vägning av bananer

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Detta tillstånd kan beviljas till företag som importerar, transporterar, lagrar eller hanterar färska bananer (KN-nummer 0809 9010). Företaget har rätt att väga de färska bananerna i sina verksamhetsutrymmen utan Tullens närvaro.

Tillståndet kan beviljas såvida företaget

  • företaget inte har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen eller skattereglern ...

Gör så här

Anvisningar för ansökan om tillståndet finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.


Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas inom 120 dagar från det att den godkänts för behandling. Ansökan godkänns för behandling när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och har alla nödvändiga bilagor.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 17.1.2024