suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Registrerad exportör

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Systemet för registrerade exportörer (REX-systemet) används för registrering av exportörer med tillstånd att intyga varors ursprung. Som registrerad exportör kan man lämna ursprungsdeklarationer till REX-systemet för att få rätt till förmånsbehandling enligt unionens GSP-system. Deklarationer kan lämnas av exportörer som är etablerade i unionens tullområde och av exportörer i förmånsländerna.

För ...

Gör så här

Anvisningar för hur man ansöker om tillståndet finns under Tillstånd på Tullens webbplats.


Handläggningstid

Ansökan handläggs så fort den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 4.5.2023