suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

EORI-registrering

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Flera av tillstånden som Tullen beviljar förutsätter att företaget har en ikraftvarande EORI-registrering. EORI står för Economic Operators Registration and Identification och är EU:s system för att registrera och identifiera ekonomiska aktörer.

EORI-registrering betyder att en delegerad myndighet beviljar företag tillstånd att använda en kod när de handlar med tullmyndigheten i vilket som helst EU-land. EORI-koden används i hela samfundets tullområde som identifieringsuppgifter för sådana kunder som i sin affärsverksamhet idkar export, import eller transitering av varor över unionens tullområdets gränser.

Särskilt tillstånd beviljas inte utan Tullen sparar företagets uppgifter i EORI-systemet.

Gör så här

Anvisningar för ansökan om tillståndet finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Ansökningen handläggs omgående när ansökningen godkänts till handläggning. Ansökningen godkänns för behandling när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökningen är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 6.2.2020