suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

ULJAS – Utrikeshandelsstatistik enligt varor och branscher

  • E-tjänst

Utrikeshandelsstatistik enligt varor och branscher publiceras i den avgiftsfria tjänsten Uljas. Av tjänsten framgår import- och exportländer samt värden och volymer enligt olika varu- och branschklassificeringar. I tjänsten publiceras även logistikuppgifter, skatte- och uppbördsstatistik samt utrikeshandelsindex.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 18.9.2023