suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tjänst för statistik om utrikeshandeln med varor

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tullen publicerar statistik om utrikeshandeln. Statistiken ger företag information om varuhandeln inom intern- och externhandeln för

  • uppföljning av utrikeshandeln
  • marknadsanalyser
  • bakgrundsinformation för verksamhetsplanering.

Utrikeshandelsstatistik enligt varor och branscher publiceras i den avgiftsfria databasen Uljas. Av databasen framgår import- och exportländer samt värden och volymer enligt olika varu- och branschklassificeringar. I databasen publicerar vi även logistikuppgifter, skatte- och uppbördsstatistik samt utrikeshandelsindex.

Statistikpublikationer och -översikter samt statistiktabeller och -grafik finns på Tullens webbplats.

På grund av dataskyddet enligt statistiklagen lämnar inte Tullen ut företagsspecifika uppgifter. Även en del av den övriga informationen är sekretessbelagd för att skydda affärshemligheter hos bakgrundsföretag i monopolställning.

Gör så här

Databasen Uljas är avgiftsfri.

Företag kan även köpa enskilda statistiktjänster hos Tullen samt beställa individuella statistikprodukter.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 27.8.2020