suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tjänst för statistik om utrikeshandeln med varor

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tullen publicerar statistik om utrikeshandeln. Statistiken ger företag information om varuhandeln inom intern- och externhandeln för

  • uppföljning av utrikeshandeln
  • marknadsanalyser
  • bakgrundsinformation för verksamhetsplanering.

Utrikeshandelsstatistik enligt varor och branscher publiceras i den avgiftsfria databasen Uljas. Av databasen framgår import- och exportländer samt värden och vo ...

Gör så här

Databasen Uljas är avgiftsfri.

Företag kan även köpa enskilda statistiktjänster hos Tullen samt beställa individuella statistikprodukter.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 18.9.2023