suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Webbplatsen för resenärer

  • Webbsida

Bekanta dig med våra råd på dessa sidor om du är på väg ut på resa eller kommer från en resa. Ta reda på importbegränsningarna och -bestämmelserna i destinationslandet till exempel hos landets ambassad eller myndigheter. Tullen i Finland ger inte information om bestämmelserna i andra länder.

Läs våra anvisningar på Tullens webbplats om resandeinförsel och importbegränsningar redan innan du anländ ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 8.9.2022