suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullklareringstjänsten

  • E-tjänst

Företag kan tullklarera en försändelse i Tullklareringstjänsten.

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för att identifiera dig på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 7.11.2022