suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullklarering som företagskund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När ett företag tar emot varor som levereras från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från EU:s tullområde men utanför skatteområdet, ska en importdeklaration vanligtvis lämnas in till Tullen. Om försändelsen måste tullklareras får du alltid information om detta av transportbolaget eller Posten.

Varorna ska tullklareras innan de får tas i bruk eller säljas, och för dem ska även importskatter betalas till Tullen. Kunder som betalar kontant måste betala en tullfaktura före varorna överlämnas.

Ett företag som bedriver regelbunden import kan ansöka om tillstånd till samlad garanti och anstånd med betalning. Ett företag som har tillstånd till anstånd med betalning får i genomsnitt fem veckor betalningstid för importskatten, men får varorna i sin besittning redan innan skatten har betalats.

Tullklareringen kan göras på webben i deklarationstjänsten. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig 24/7. Du kan även lämna ett meddelande mellan företaget och Tullen via meddelandedeklareringstjänsten. Hur du klarerar påverkas av bland annat mängden tullärenden och deklarationernas omfattning- Det lönar sig at välja meddelandedeklareringstjänsten om ditt företag inger ett stort antal deklarationer och om deklarationerna innehåller flera varuposter. Tullklareringen kan även köpas som en tjänst av speditionsföretaget eller Posten. Tjänsteproducenten ger instruktioner och mera information. Därtill kan tullklareringen göras vid tullkontoret.

Gör så här

1. Inlämnande av tulldeklaration i deklarationstjänsten för import

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för identifikationen på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

Betalning i tjänsten

Tullbeslutet är också en tullfaktura för att betala de tullar, skatter och avgifter som uppbärs. Tullens kreditkunder får överlåtelsebeslutet samtidigt som förtullningsbeslutet och de ska betala tullfakturan inom 10 dagar från fakturadatumet. Tullens kontantkunder får ett överlåtelsebeslut först efter att tullfakturan har betalats. I deklarationstjänsten för import kan en tullfaktura betalas i nätbanken eller som kortbetalning (Visa Credit/Debit och Mastercard Credit/Debit).

Postförsändelsen skickas efter tullklareringen och betalningen av eventuella skatter direkt till dig eller till Postis uthämtningsställe som du valt.

För fraktförsändelsen får du ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import. Beslutet ska skickas till föraren för att försändelsen ska kunna överlåtas från lagret. Transportbolaget returnerar din försändelse till avsändaren om tullklareringen inte görs och eventuella skatter inte betalas inom den tid som transportbolaget meddelar..

1. Tullklarering vid tullkontoret

Du kan förtulla en postförsändelse vid vilket tullkontor som helst som sköter postförtullningar. Kontrollera alltid på förhand öppettiderna för tullkontor som förtullar postpaket.

Du kan förtulla fraktförsändelser endast vid det tullkontor som är närmast varan och som tillhandahåller kundservice. Fråga vid behov fraktföraren var din försändelse lagras.

  •  Ta med dig ankomstavi, orderbekräftelse/ faktura/ kvitto, identitetsbevis och andra eventuella dokument gällande försändelsen.
  •  Som betalningsmedel fungerar kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.
  •  Observera att du inte kan ta med dig din försändelse från Tullen eftersom den finns i Postis eller transportbolagets lager.

Posten skickar försändelsen efter förtullningen och importskatternas betalning direkt till leveransadressen eller uthämtningsstället.

Fraktföraren kan överlåta din försändelse först när denne fått beslutet om överlåtelse från förtullning av dig.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 13.8.2020