suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullklarering som företagskund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När ditt företag tar emot varor som levererats från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från EU:s tullområde, men utanför dess skatteområde, ska du i allmänhet lämna in en importdeklaration till Tullen. Om försändelsen ska tullklareras informerar transportföretaget dig alltid om detta.

Varorna ska tullklareras innan de börjar användas eller säljas och eventuella importskatter, andra än mervärdesskatten till Tullen, ska också betalas för varorna. En kontantkund ska betala tullräkningen innan varorna kan överlåtas.

Ett företag som bedriver regelbunden import kan ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning. Ett företag som har tillstånd till anstånd med betalning får i genomsnitt fem veckor betalningstid för importskatterna, men får varorna i sin besittning redan innan skatterna har betalats.

Du kan själv göra tullklareringen av en vara i Tullklareringstjänsten på nätet. Om du gör en importdeklaration av ett särskilt förfarande, ska du använda dig av tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden. Tjänsterna är avgiftsfria och tillgängliga dygnet runt.

Du kan också lämna in deklarationen via meddelandeklareringen mellan företaget och Tullen. Valet av ärendehanteringssätt påverkas bland annat av mängden tullärenden och deklarationernas omfattning. Det lönar sig att välja meddelandedeklareringen som ärendehanteringssätt om ditt företag gör många deklarationer och deklarationerna innehåller flera varupartier. Tullklareringen kan även köpas som en tjänst av en speditionsfirma eller Posti. Du får anvisningar och ytterligare information av transportföretaget.

Gör så här

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för att identifiera dig på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

Betala i tjänsten

Betala tullavgifter, skatter och avgifter som ska betalas i samband med tulldeklarationen ifall ditt företag inte har Tullens tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning. Om ditt företag har tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning får du efter att deklarationen godkänts både ett överlåtelse- och förtullningsbeslut och följande månad får du en samlingsfaktura, det vill säga en periodspecifikation.

I Tullklareringstjänsten kan du betala tullräkningen i nätbanken från ditt bankkonto eller med kortbetalning (Visa Credit/Debit och Mastercard Credit/Debit).

Efter tullklareringen och betalningen av eventuella skatter skickas postförsändelsen direkt till dig eller till ett av Postis uthämtningsställen som du valt.

När du tullklarerar en fraktförsändelse ska du spara överlåtelsebeslutet och vara beredd på att skicka det till den som transporterar försändelsen för att försändelsen ska kunna överlåtas fån lagret. Vissa lagerhållare får uppgifterna om överlåtelsen från Tullen direkt i sina system.

Gör tullklareringen och betala eventuella skatter inom den tid som transportföretaget uppgett, annars returnerar transportföretaget din försändelse till avsändaren.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 5.8.2021