suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullklarering som företagskund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När ditt företag tar emot varor som levererats från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från EU:s tullområde, men utanför dess skatteområde, ska du i allmänhet lämna in en importdeklaration till Tullen. Om försändelsen ska tullklareras informerar transportföretaget dig alltid om detta.

Varorna ska tullklareras innan de får tas i bruk eller säljas, och för dem ska även eventuella ...

Gör så här

Läs tjänsternas anvisningar samt anvisningarna för att identifiera dig på Tullens webbplats innan du använder tjänsten.

Att betala i tjänsten

Betala tullavgifter, skatter och avgifter som ska betalas i samband med anmälan ifall ditt företag inte har Tullens tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning. Om ditt företag har tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning får du efter att anmälan godkänts både ett överlåtelse- och förtullningsbeslut och följande månad får du en samlingsfaktura med namnet periodspecifikation.

I Tullklareringstjänsten kan du betala tullräkningen i nätbanken från ditt bankkonto eller med kortbetalning (Visa Credit/Debit och Mastercard Credit/Debit).

Efter tullklareringen och betalningen av eventuella skatter skickas postförsändelsen direkt till dig eller till ett av Postens uthämtningsställen som du valt.

När du tullklarerar en fraktförsändelse ska du spara överlåtelsebeslutet och vara beredd på att skicka det till den som transporterar försändelsen för att försändelsen ska kunna överlåtas från lagret. De flesta lagerhållare får uppgifterna om överlåtelsen från Tullen direkt till sina system.

Transportbolaget returnerar din försändelse till avsändaren om tullklareringen inte görs och eventuella skatter inte betalas inom den tid som transportbolaget meddelar.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.12.2022