suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Företagskundernas kundservicepunkt på Helsingfors-Vanda flygplats

  • Serviceställe

Information om tillgänglighet uppdateras. På kundservicepunkten kan man behandla tulldeklarationer och annat som har att göra med tullning.

Besöksadress

Betjäningstider

Kontrollera öppettider på tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/tullkontor.

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 8.1.2024