suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Företagskundernas kundservicepunkt på Helsingfors-Vanda flygplats

  • Serviceställe

På kundservicepunkten kan man behandla tulldeklarationer och annat som har att göra med tullning.

Besöksinformation

Betjäningstider

Kontrollera öppettider på tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/tullkontor.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 22.3.2022