suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillfällig utförsel av varor med tullhandlingen ATA-carnet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ibland för företag ut varor utomlands tillfälligt och för annat än kommersiella ändamål. En sådan situation kan vara i samband med till exempel utställningar eller mässor. Då kan företaget använda sig av förfarandet för ATA-carnet istället för Tullens exportdeklaration. ATA-carnet gäller i länder som deltar i tullkonventionen.

ATA-carnet ersätter bland annat exporthandlingar i avgångslandet och importhandlingar i det tillfälliga exportlandet. Den fungerar även som en transiteringshandling.

ATA-carnet ersätter dock inte övriga tillstånd som behövs för varorna, såsom vapentillstånd.

Ansök om ATA-carnet hos handelskammaren. Lämna in en ifylld ATA-carnet-handling till Tullen för Tullens anteckningar.

Mer information om handelskamrarna finns på Centralhandelskammarens webbplats.

Gör så här

Ha ATA-carnet-handlingen bekräftad hos Tullen innan transporten påbörjas. Bekräftandet av dokument kan begäras via Tullens tidsbokningstjänst i de orter som Tullen inte har kundtjänst i.

Se på Tullens nätsidor vilka verksamhetsställen har tidsbokning. Kundserviceställena finns förtecknade i servicekanalerna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 10.2.2022