suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Kundservicepunkt i Vartius

  • Serviceställe

På kundservicepunkter kan man behandla tulldeklarationer och annat som har att göra med tullning. Servicepunkten beviljar förtullningsböcker för personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU.

Besöksadress

Kostamustie 6161
88930 Lentiira

Betjäningstider

Kontrollera öppettider på tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/tullkontor.

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

+358 295527044 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 21.3.2022