suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tullklarering av flyttgods

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vid flyttning från utlandet till Finland, tullklarera ditt flyttgods, dvs. förtulla.

Tullklareringen påverkas av hur flyttgodset införs till Finland. Läs närmare anvisningar på Tullens webbplats. Om du medtar flyttgods kan du besöka tullkontoret då du anländer till landet. Observera att flyttgods som levereras av transportföretag kan förtullas i Tullklareringstjänsten.

Även flyttfordon ska förtullas om du flyttar utanför EU:s tull- och skatteområde eller från EU:s tullområde men utanför skatteområdet.

Du kan till exempel befullmäktiga speditionsbolaget att sköta förtullningen av flyttgods för din räkning. En person som flyttar från EU:s tull- och skatteområde behöver i allmänhet inte lämna in klarering till Tullen.

Om du gör förtullningen själv när du anländer till landet, se kontakt- uppgifter på Tullens webbplats för närmaste tullkontor för kundtjänst.

Läs innan flytt om importbegränsningar/anvisningar på Tullens webbplats. Om du kommer till Finland som studerande, bekanta dig med anvisningar.

Gör så här

Flyttgods är i allmänhet tullfria och skattefria. Läs mera om våra anvisningar vid flytt på Tullens webbplats.

Vid förtullning av flyttgods behöver du följande dokument:

  • blankett 45r (försäkran om förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet för varor som införs som flyttgods)
  • förteckning över flyttgods på allmän nivå (t.ex. 20 kg kläder, säng, kärl osv.)
  • dokument där förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet kan konstateras: ofta räcker det med arbetsintyg eller annat bevis på att personen är bosatt utomlands
  • eventuella tillstånd, om du till exempel har ansökt om tillstånd för förhandsinförsel av flyttgods eller tillstånd för införsel av vapen eller annat tillståndspliktigt flyttgods

Om ditt flyttgods innehåller varor som omfattas av importbegränsningar eller andra varor (till exempel alkohol) där tull och skatter uppbärs, ska dessa varor anmälas separat till Tullen.

Tullen kan även begära in andra handlingar och utredningar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 28.5.2021