suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Kundservicepunkten i Niirala

  • Serviceställe

På kundservicepunkterna kan man behandla tulldeklarationer och andra ärenden som hör till tullning. Servicepunkten beviljar förtullningsböcker för personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU.

Besöksadress

Betjäningstider

Kontrollera öppettider på tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/tullkontor.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 27.6.2023