suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Exportklarering som personkund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När du skickar varor till ett område utanför EU eller till EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, ska du i vissa fall lämna in en elektronisk exportdeklaration till Tullen innan du skickar varan.

Du kan vara tvungen att inge en exportdeklaration, det vill säga göra en exportklarering för försändelsen till exempel om du skickar varan för reparation, utbyte eller tillfälligt bruk. Även flyttvaror ska exportklareras om du flyttar utanför EU:s skatteområde.

Exportförfarande avslutas när varan lämnar EU. Exportören, det vill säga avsändaren får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som är en redogörelse för att varan exporterats.

Som exportör ansvarar du själv för att inge en exportdeklaration. Du kan inge exportdeklarationen själv eller befullmäktiga ett ombud, vanligtvis en speditionsfirma, att lämna in den för din räkning.

Gör så här

Du kan göra en exportdeklaration till Tullen på nätet i deklarationstjänsten för export.

Inloggning i tjänsten förutsätter finsk personbeteckning och nätbankskoder ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

I deklarationstjänsten för export finns detaljerade anvisningarna för att göra en exportdeklaration.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 5.4.2022