suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Exportklarering som personkund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När du skickar varor till ett område utanför EU eller till EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, ska du i vissa fall lämna in en elektronisk exportdeklaration till Tullen innan du skickar varan.

Du kan vara tvungen att inge en exportdeklaration, det vill säga göra en exportklarering för försändelsen till exempel om du skickar varan för reparation, utbyte eller tillfälligt bruk. Även fly ...

Gör så här

Du kan göra en exportdeklaration till Tullen på nätet i deklarationstjänsten för export.

Inloggning i tjänsten förutsätter finsk personbeteckning och nätbankskoder ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

I deklarationstjänsten för export finns detaljerade anvisningarna för att göra en exportdeklaration.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 11.10.2023