suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Exportklarering som personkund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När du skickar eller exporterar varor till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller ett område utanför dess skatteområde, ska du i vissa fall lämna in en elektronisk exportklarering till Tullen innan du skickar varan.

Du kan vara tvungen att inge en exportklarering, det vill säga exportklarera försändelsen till exempel om du skickar varan för reparation, utbyte eller tillfälligt bruk. Även flyttvaror ska exportklareras, om du flyttar utanför EU:s skatteområde.

Exportförfarande avslutas när varan lämnar EU. Exportören, det vill säga avsändaren får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som är en redogörelse för att varan exporterats.

Som exportör ansvarar du själv för att inge en exportdeklaration. Du kan inge exportdeklarationen själv eller befullmäktiga ett ombud, vanligtvis en speditionsfirma, att inge exportdeklarationen för dig.

Gör så här

Du kan inge exportdeklarationen till Tullen i deklarationstjänsten för export på nätet.

Inloggning i tjänsten förutsätter finsk personbeteckning och nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

I deklarationstjänsten för export finns detaljerade anvisningarna för att göra en tulldeklaration.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 27.8.2020