suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tulldeklaration för fordon som köpts utomlands

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
Område nationell
Tillgängliga språk finska, svenska

Om du importerar ett fordon från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från EU:s tullområde men utanför skatteområdet ska det tullklareras. I samband med importen ska man för fordonet betala mervärdesskatt och en eventuell tullavgift.


Gör så här

Klarera fordonet i Tullens deklarationstjänst för import. Om du inte kan eller vill använda tjänsten kan du ge någon annan fullmakt att göra förtullningen på nätet för dig. Du får ett förtullningsbeslut i tjänsten, vilket även behövs för skattedeklarationen till Skatteförvaltningen.

Du får endast använda ett fordon som har en gällande registrering i något EU- eller EES-land eller ett förflyttningstillstånd som beviljats av ett besiktningskontor samt en trafikförsäkring. Om du behöver ett förflyttningstillstånd ska du skaffa det på förhand vid ett besiktningsställe. För att ansöka om tillståndet behöver du fordonets identifieringsnummer. På Traficoms webbplats hittar du besiktningsställen på karta.

Innan fordonet tas i bruk i Finland ska du lämna in en anmälan om ibruktagande av fordon. Den elektroniska anmälan om ibruktagande av fordon och bilskattedeklarationen lämnas in till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ansvarar för bilbeskattningen och rådgivningen gällande den.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Tullen