suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tulldeklaration för fordon som köpts utomlands

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du importerar ett fordon från ett område utanför EU eller från EU:s tullområde, men utanför Eu:s skatteområde, ska fordonet tullklareras, det vill säga förtullas. Du kan tullklarera ett fordon i Tullens importtjänst för personkunder.

I samband med importen ska man för fordonet betala en eventuell tullavgift och mervärdesskatt.

Gör så här

Gör en förtullning av fordonet i importförtullningstjänsten för personkunder. Du hittar förtullnings- och överlåtelsebesluten i tjänsten under Mina förtullningar i 90 dagar. Det lönar sig att skriva ut överlåtelsebeslutet bl.a. för registrering.

Du får endast använda ett fordon som har en giltig trafikförsäkring samt en gällande registrering i ett EU-land eller EES-land eller ett förflyttningstillstånd som beviljats av ett besiktningskontor. Om du behöver ett förflyttningstillstånd ska du på förhand skaffa det vid ett besiktningsställe. För att ansöka om tillståndet behöver du fordonets identifieringsnummer. På Traficoms webbplats kan du se besiktningsställena på en karta.

Anmälan om ibruktagande och bilskattedeklarationen lämnas in till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ger mer information.

Servicen tillhandahålls av

Tullen

Ansvarig för tjänsten

Tullen
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 30.8.2022